Lật Ngược

Tác giả: Mặc Tĩnh Khuyên

Thể loại:

+ Yếu tố: Trọng sinh

+ Chế độ: 1vs1

+ Cấp độ: HE

+ Hài: Không cười chết bạn cũng nhạt chết bạn.

+ Level sủng: siêu

+ Level ngược: chỉ ngược nam.

+ Có thể hiểu: Đây là đam trá hình.

Số chương: Giới hạn ba mươi.

– Văn – án –

Cuộc sống sau khi xuyên không – –

“Tiểu thư, đã đến giờ học đàn rồi.”

“Cút!”

“Tiểu thư~”

“Tôi đàn là được chứ gì.”

“Xong rồi?”

“Ân, đã xong rồi.”

“……..”

Cuộc sống sau khi trọng sinh – –

“Vô Khuyết~”

“Cầm mồm.” Hắn ta thực đáng tởm. Làm ơn đừng dùng gương mặt lạnh băng ra vẻ trung khuyển trước mặt cậu có được không?

——————————–

Mở đầu

Chương 1

P.s: Thú thật. Ta lười viết văn án kinh. Văn án chỉ để tượng trưng thôi, mời đọc mở đầu. 😀