VĂN ÁN:
TÊN: MẠT THẾ VŨ Y TU CHÂN GIẢ
THỂ LOẠI: hiện đại. ngôn tình, mạt thế
tên tác giả: nguyệt hạ truy băng

Đang ở hiệm đại khoa học công nghệ tiên tiến, đời sống ấm no hạnh phúc . Vào ngày 22-12-2016 mạt thế bùng nổ, sự sống của con người bị đe dọa .Vì sinh tồn họ phải tìm đường sống trong chỗ chết.để xem vũ y làm thế nào để sinh tồn trong dòng mưa lạnh lẽo ấy.