Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG HỢP TRUYỆN H+

 

Truyện trong mục lục này đều là những truyện có cảnh H+, nghiêm cấm các bạn dưới 18 tuổi vào xem.

Và truyện trong mục này đều là truyện Free, nhưng chỉ có thành viên đã đăng ký trên TRANG TRUYỆN MẠNG mới có thể đọc được. Các bạn muốn xin khóa vip thì có thể nhắn tin qua fb Viễn Giả Lai Ni (0777 880 660) để xin chìa khóa Free đọc truyện nha.

 

 

GIỚI GIẢI TRÍ – TẬP 1

GIỚI GIẢI TRÍ – TẬP 2 (Tạm full)

___

CẤM LUYẾN VẪN YÊU  (5 TẬP)

ĂN THỊT CHI LỮ (XUYÊN NHANH) 

TÂM SỰ CỦA MỘT THẰNG GAY KÍN (DAMMY)

—-

 

 

Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG HỢP TRUYỆN H+ – TẬP 2 (GIỚI GIẢI TRÍ) tạm full

Nếu là thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG NHẬP mới xem được nội dung này. Còn không phải thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP.

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

Riêng những bạn đã đăng ký đọc truyện này rồi mà chưa có chìa khoá Vip thì liên hệ Viễn Giả Lai Ni để được cấp chìa khoá Vip nhé!

ĐĂNG NHẬP

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ĐỂ ĐỌC TRUYỆN VIP

Thông tin QTV.
Tên: Viễn Giả Lai Ni

Số điện thoại: 0777880660
Tìm Zalo/ facebook qua SĐT: 0777880660

Facebook: Viễn Giả Lai Ni (link face: https://www.facebook.com/viengialaini.tg)

Mail: viengialaini@gmail.com

 

Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG HỢP TRUYỆN H+ – TẬP 1 (GIỚI GIẢI TRÍ)

Nếu là thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG NHẬP mới xem được nội dung này. Còn không phải thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP.

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

Riêng những bạn đã đăng ký đọc truyện này rồi mà chưa có chìa khoá Vip thì liên hệ Viễn Giả Lai Ni để được cấp chìa khoá Vip nhé!

ĐĂNG NHẬP

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ĐỂ ĐỌC TRUYỆN VIP

Thông tin QTV.
Tên: Viễn Giả Lai Ni

Số điện thoại: 0777880660
Tìm Zalo/ facebook qua SĐT: 0777880660

Facebook: Viễn Giả Lai Ni (link face: https://www.facebook.com/viengialaini.tg)

Mail: viengialaini@gmail.com