XUYÊN KHÔNG

Xuyên Qua Điền Viên Cố tử Tình (HOÀN)

 Cùng Chàng Tiêu Dao 

Duyên Phận Ngàn Năm (HOÀN)

Nông Gia Dược Nữ

Thần Châu Đại Lục Ký

Delight Wish

TRÙNG SINH

Trùng Sinh Trinh Thám Sư

Sống Lại Nhất Định Phải Tử Cường

Trùng Sinh Thiên Tài Thần Côn

Trùng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê

Trùng Sinh Vũ Ngọc Mai

Lật Ngược

DỊ GIỚI

Phượng Thiên Đế Thần 

MẠT THẾ

Kỹ Năng Sinh Tồn Ở Mạt Thế

 

VÕNG DU

Cường Giả Ngây Ngô