LƯU Ý: Có một số truyện chỉ cho pass đối với thành viên quen thuộc của nhóm. Nên có một vài bạn sẽ không xem pass được. 

Vì vậy, các bạn muốn có pass thì phải đăng ký Vip. Các bạn có thể VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm nhé.