Nông Môn Cay Nữ: Hán Tử Trên Núi Sủng Thê


Tác giả: Thủy Lạc Lạc

Edit: Ami

 Nông môn cay nữ: Trên núi hán tử ngọt sủng thê
 VĂN ÁN:
     Xuyên qua cổ đại, nàng thành vừa xấu lại vừa gầy, mệnh mang tai tinh nông gia nữ. Cha mất tích, nương mềm yếu, đại ca chất phác, ấu đệ ốm yếu, tình cảnh rất đáng lo.
Bị từ hôn? Giây thu nhỏ phúc nữ, để cặn bã nam mắt mù hối hận đi thôi.
Khi dễ người nhà nàng? Lược thi tiểu kế, làm cho đối phương khóc kêu cha gọi mẹ.
Nàng một thân bản sự, sợ cái gì? Kiếm tiền nuôi gia đình đấu cực phẩm, kỳ nhạc vô tận.
Vốn định an ổn làm ruộng, phát tài chạy thường thường bậc trung, nào biết được sắp cùng nàng nói chuyện cưới gả trung khuyển Hán tử trên núi lại có thân thế không đơn giản!
                             Mục Lục