Phượng Thiên Đế Thần

Tác giả : Cáo Chín Đuôi 

 

Văn án

Nàng là sinh viên ưu tú năm thứ năm đại học y danh tiếng nhất cả nước.

Nàng là phế vật cả Thanh Vân thành đều biết.

Nàng trong một lần tham gia cứu hộ sau một trận động đất, bị dư chấn của nó trôn vùi. Linh hồn bị kéo đến một nơi xa lạ.

Nàng dù là phế vật nhưng địa vị lại là đích nữ duy nhất của Lăng gia – một trong tứ đại gia tộc La Thiên Quốc. Độc phát tác, thân thể yếu đuối không có thể chống đỡ.

Nàng thành nàng, thừa nhận trí nhớ. Ai đã hạ độc nàng, ai làm hại cha mẹ nàng, chờ đi, nàng sẽ giúp hộ có một chỗ ở Minh giới. Nghịch thiên thì sao, nàng chỉ quan tâm người thân của nàng, bằng hữu của nàng.

Phế vật hay thiên tài, dù ai nói gì thì nàng cũng sẽ làm nên truyền thuyết, cả Phượng Thiên đại lục đều ngưỡng vọng, sùng bái, khiếp sợ.

Phần 1

Đại lục Phượng thiên

Phần 2

Phong vân vần vũ

Phần 3

Dương danh thiên hạ

Phần 4

Đế thần

Hệ thống tu luyện huyền khí

sơ cấp 1-3

trung cấp 4-6

cao cấp 7-9

Tẩy kinh phạt tủy thì mới gọi là chính thức tu luyện

Tiên thiên : sơ kì, trung kì, đỉnh phong

Ngự thiên : là cấp có thể bay được nhưng chỉ được một đoạn, cũng là sơ kì, trung kì, đỉnh phong. Sơ kì chỉ đứng trên không trung nên còn được gọi là Ngự lăng thiên cảnh. Từ trung kì mới chính thức “Ngự không phi hành “.

Huyền thiên cảnh: chia ở cảnh giới này theo tinh từ 1-9. Người thường chỉ đến được tiên thiên hoặc ngự thiên. Ít người đến huyền thiên. Dân chúng bình thường không biết có cảnh giới này.

Cường giả chân chính bắt đầu bên trên huyền thiên:

Huyền vương : 1-9 tinh

Huyền quân : 1-9 tinh

Huyền đế : 1-9 tinh

Huyền thần : chia làm ba cảnh giới mà không chia tinh là đại thành cảnh, hóa thần cảnh và thần cảnh. Trong thần cảnh lại có các cấp bậc khác nhau lần lượt là thần quân, thần tôn và cuối cùng là thần đế.

Mục Lục

 

Phần I:  Đại lục Phượng Thiên

 

Chương 1  –  Chương 2  –  Chương 3  –  Chương 4  –  Chương 5  – Chương 6  

Chương 7  –  Chương 8  –  Chương 9 –   Chương 10   –  Chương 11  –  Chương 12 

Chương 13  –   Chương 14  –  Chương 15  – Chương 16  –  Chương 17 – Chương 18   –  

Chương 19  –

    Chương 20 – Chương 21 – Chương 22  – Chương 23  –  Chương 24 

Chương 25  – Chương 26 – Chương 27 –  Chương  28  – Chương 29 – Chương 30 

Chương 31 –  Chương 32 – Chương 33 – chương 34  – chương 35  – chương 36 

Chương 37 – chương 38 – chương 39 – Chương 40  – Chương 41 – Chương 42

Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46  –  Chương 47 – Chương 48

Chương 49 – Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 –  Chương 54

Chương 55 –  Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

 

Chương 61 –  Chương 62 – Chương 63  – Chương 64  – Chương 65  –        

 

Chương 66  –   Chương 67    –    Chương 68 –

 

Chương 69  –  Chương 70  –    Chương 71   –  Chương 72  – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – chương 76 –

 

Phiên ngoại 1 –