Quy Định Đăng Truyện

Quy Định Đăng Truyện    1. Các truyện được đăng trên trang phải là truyện do chính thành viên sáng tác hoặc edit. Không được copy truyện của người khác để đăng.   2. Phải làm văn án và tạo mục lục cho truyện, sau đó gửi link của văn án đó qua cho Viễn … Đọc tiếp Quy Định Đăng Truyện