TRÙNG SINH THẦN Y NỮ – Niên Tiểu Hoa

TRÙNG SINH THẦN Y NỮ

Thể loại: Trùng Sinh – Hiện Đại – Không Gian

Tác Giả: Niên Tiểu Hoa

Editor: Tre Bên Hông Nhà, Nhất Ý Cô Hành, Nước Biếc, Tưởng Siêu Nhiên

Biên Tập: Đại Vân 

 

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Kiếp trước nàng bơ vơ không nơi nương tựa, không có năng lực, không có chỗ dựa. Cuối cùng bị hãm hại bị bỏ tù oan. Trọng sinh sống lại, may mắn nhờ bảo bảo bối gia truyền mà mở ra được dị năng không gian. Học được một thân y dược.

Mở phòng khám, mở công ty, mua nhà đất.

Nhận tổ quy tông, giá trị con người ngày càng cao, làm cho ai cũng phải ngước nhìn.

(Lịch Đăng mỗi ngày 1 chương, trừ thứ bảy và chủ nhật nghỉ)

Mục Lục

 

VÀO ĐÂY NGHE TRUYỆN AUDIO MIỄN PHÍ

Chương 1 –  Chương 2Chương 3

Chương 4  – Chương 5Chương 6 Chương 7

Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11

Chương 12 – 13 – 14 – 15


Chương 16 – 17 – 18 – 19 – 20

ĐĂNG KÝ VIP ĐỂ CÓ CHÌA KHÓA ĐỌC CÁC CHƯƠNG BỊ KHÓA VIP. VÀO ĐÂY ĐĂNG KÝ 

Chương 21 – 22 – 23 – 24 -25

CHƯƠNG 26-27-28

Chương 29-30-31-32-33

CHƯƠNG 34-35-36-37-38

Chương 39-40

Chương 41 – Chương 42  –  Chương 43

Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47

Chương 48 Chương 49Chương 50

 Chương 51 Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59

Chương 60 – Chương 61 – Chương 62

Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 

Chương 75 – Chương 76 – Chương 77 – Chương 78

Chương 79 – Chương 80  – Chương 81  – Chương 82  

Chương 83  – Chương 84  – Chương  85  – Chương  86  – Chương  87

Chương  88  – Chương 89  – Chương 90Chương 91

Chương 92  – Chương 93  – Chương  94  – Chương  95  – Chương 96

Chương 97  – Chương 98  – Chương  99  – Chương 100  – Chương 101

Chương 102   – Chương 103  Chương 104  – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 

Chương 111 –  Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115 

 Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120 

 Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125 

 Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130 

 Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135 

 Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140 

 Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145 

 Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150 

 Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155 

 Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160 

 Chương 161Chương 162 –  Chương 163 Chương 164Chương 165 

 Chương 166Chương 167Chương 168 – Chương 169Chương 170 

 Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175

 Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180

 Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185

 Chương 186 Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190

 Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195

 Chương 196Chương 197Chương 198 –  Chương 199 –  Chương 200

 Chương 201Chương 202Chương 203Chương 204Chương 205

Chương 206Chương 207Chương 208Chương 209Chương 210 

Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217Chương 218Chương 219Chương 220

Chương 221Chương 222Chương 223Chương 224Chương 225

Chương 226Chương 227Chương 228Chương 229Chương 230

Chương 231– Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương 235

Chương 236 – Chương 237Chương 238Chương 239 – Chương 240

Chương 241 – Chương 242Chương 243Chương 244 – Chương 245

Chương 246 – Chương 247Chương 248Chương 249 – Chương 250

Chương 251 – Chương 252Chương 253Chương 254 – Chương 255

Chương 256 – Chương 257Chương 258Chương 259 – Chương 260

Chương 261 – Chương 262 – Chương 263 – Chương 264 – Chương 265

Chương 266 – Chương 267 – Chương 268 – Chương 269 – Chương 270

Chương 271 – Chương 272 – Chương 273 – Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 – Chương 278 – Chương 279 – Chương 280

Chương 281 – Chương 282 – Chương 283 – Chương 284 – Chương 285

Chương 286 – Chương 287 – Chương 288 – Chương 289 – Chương 290

Chương 291 – Chương 292 – Chương 293 – Chương 294 – Chương 295

Chương 296 – Chương 297 – Chương 298 – Chương 299 – Chương 300

 Chương 301Chương 302Chương 303 – Chương 304 –  Chương 305

Chương 306 – Chương 307 – Chương 308 – Chương 309  – Chương 310

Chương 311Chương 312Chương 313Chương 314Chương 315

Chương 316Chương 317Chương 318Chương 319Chương 320

Chương 321Chương 322Chương 323Chương 324Chương 325

Chương 326Chương 327 Chương 328Chương 329Chương 330

Chương 331Chương 332Chương 333Chương 334Chương 335

Chương 336Chương 337Chương 338Chương 339Chương 340

Chương 341Chương 342Chương 343Chương 344Chương 345

Chương 346Chương 347Chương 348Chương 349Chương 350

Chương 351Chương 352Chương 353   – Chương 354  – Chương 355

Chương 356   – Chương 357  – Chương 358  – Chương 359Chương 360

Chương 361Chương 362Chương 363  – Chương 364  – Chương 365

Chương 366 – Chương 367  – Chương 368  – Chương 369Chương 370

Chương 371Chương 372Chương 373  – Chương 374  – Chương 375

Chương 376 Chương 377  – Chương 768  – Chương 379Chương 380

Chương 381Chương 382Chương 383  – Chương 384  – Chương 385

Chương 386Chương 387  Chương 388  – Chương 389Chương 390

Chương 391Chương 392 Chương 393  – Chương 394  – Chương 395

Chương 396Chương 397  – Chương 398  – Chương 399Chương 400

Chương 401Chương 402 Chương 403  – Chương 404  – Chương 405

Chương 406Chương 407  – Chương 408  – Chương 409Chương 410

Chương 411Chương 412 Chương 413  – Chương 414  – Chương 415

Chương 416Chương 417 Chương 418Chương 419Chương 420

Chương 421Chương 422Chương 423 Chương 424Chương 425

Chương 426 Chương 427Chương 428Chương 429Chương 430

Chương 431 – Chương 432 – Chương 433 – Chương 434 – Chương 435

Chương 436 – Chương 437 – Chương 438 – Chương 439 – Chương 440

Chương 441 – Chương 442 – Chương 443 – Chương 444 – Chương 445

Chương 446 – Chương 447 – Chương 448 – Chương 449 – Chương 450

Chương 451 – Chương 452 – Chương 453 – Chương 454 – Chương 455

Chương 456 – Chương 457 – Chương 458 – Chương 459 – Chương 460

Chương 461 – Chương 462 – Chương 463 – Chương 464 – Chương 465

Chương 466 – Chương 467 – Chương 468 – Chương 469 – Chương 470

Chương 471 – Chương 472 – Chương 473 – Chương 474 – Chương 475

Chương 476 – Chương 477 – Chương 478 – Chương 479 – Chương 480

Chương 481 – Chương 482 –  Chương 483 – Chương 484 – Chương 485

Chương 486 – Chương 487 – Chương 488 – Chương 489 – Chương 490

Chương 491 – Chương 495

Chương 496 – Chương 500

Chương 501 – Chương 505

Chương 506 – 510

Chương 511 – 515

Chương 516 – 520

Chương 521-522Chương 523 – 524Chương 525 – 526Chương 527 – 528Chương 520 – 530

Chương 531 – 532 === Chương 533 – 534 === Chương 535 – 536 === Chương 537 – 538 === Chương 539 – 540

Chương 541 – 542 === Chương 543 – 544 === Chương 545 – 546 === Chương 547 – 548 === Chương 549 – 550

Chương 551 – 552 === Chương 553 – 554 === Chương 555 – 556 === Chương 557 – 558 === Chương 559 – 560

Chương 561 – 562 === Chương 563 – 564 === Chương 565 – 566 === Chương 567 – 568 === Chương 569 – 570

Chương 571 – 572 === Chương 573 – 574 === Chương 575 – 576 === Chương 577 – 578 === Chương 579 – 580

Chương 581 – 582 === Chương 583 – 584 === Chương 585 – 586 === Chương 587 – 588 === Chương 589 – 590

Chương 591 – 592 === Chương 593 – 594 === Chương 595 – 596 === Chương 597 – 598 === Chương 599 – 600

Chương 601 – 602 === Chương 603 – 604 === Chương 605 – 606 === Chương 607 – 608 === Chương 609 – 610

Chương 611 – 612 === Chương 613 – 614 === Chương 615 – 616 === Chương 617 – 618 === Chương 619 – 620

Chương 621 – 622 === Chương 623 – 624 === Chương 625 – 626 === Chương 627 – 628 === Chương 629 – 630

Chương 631 – 632 === Chương 633 – 634 === Chương 635 – 636 === Chương 637 – 638 === Chương 639 – 640

Chương 641 – 642 === Chương 643 – 644 === Chương 645 – 646 === Chương 647 – 648 === Chương 649 – 650

Chương 651 – 652 === Chương 653 – 654 === Chương 655 – 656 === Chương 657 – 658 === Chương 659 – 660

Chương 661 – 662 === Chương 663 – 664 === Chương 665 – 666 === Chương 667 – 668 === Chương 669 – 670

Chương 671 – 672 === Chương 673 – 674 === Chương 675 – 676 === Chương 677 – 678 === Chương 679 – 680

Chương 681 – 682 === Chương 683 – 684 === Chương 685 – 686 === Chương 687 – 688 === Chương 689 – 690

Chương 691 – 692 === Chương 693 – 694 === Chương 695 – 696 === Chương 697 – 698 === Chương 699 – 700

Chương 701 – 702 === Chương 703 – 704 === Chương 705 – 706 === Chương 707 – 708 === Chương 709 – 710

Chương 711 – 712 === Chương 713 – 714 === Chương 715 – 716 === Chương 717 – 718 === Chương 719 – 720

Chương 721 – 722 === Chương 723 – 724 === Chương 725 – 726 === Chương 727 – 728 === Chương 729 – 730

Chương 731 – 732 === Chương 733 – 734 === Chương 735 – 736 === Chương 737 – 738 === Chương 739 – 740

 

Chương 741 – 742 === Chương 743 – 744 === Chương 745 – 746 === Chương 747 – 748 === Chương 749 – 750

Chương 751 – 752 === Chương 753 – 754 === Chương 755 – 756 === Chương 757 – 758 === Chương 759 – 760

Chương 761 – 762 === Chương 763 – 764 === Chương 765 – 766 === Chương 767 – 768 === Chương 769 – 770

Chương 771 – 772 === Chương 773 – 774 === Chương 775 – 776 === Chương 777 – 778 === Chương 779 – 780

Chương 781 – 782 === Chương 783 – 784 === Chương 785 – 786 === Chương 787 – 788 === Chương 789 – 790

Chương 791 – 794 === Chương 795 – 800

Chương 801 – 810 ===== Chương 811 – 815     Chương 816 – 820 ===== Chương 821 – 825 ===== Chương 826 – 830 

Chương 831 – 835

15 bình luận trong “TRÙNG SINH THẦN Y NỮ – Niên Tiểu Hoa

  1. Truyện đều đc 2 chục chương r lại k thấy ra tiếp vậy b?
    M thấy các truyện list Vip 1 thì nhiều mà đc có vài truyện ra đều đặn. K như mấy dòng giới thiệu về list VIP 1. Buồn ghê luôn.

  2. Truyện này đúng là hay lắm, cốt truyện hay, đặc gạch, 1000 chương chắc lâu mới hoàn, đã đọc 230 chương, chắc đợi ra 500 chương truyện rồi đọc lại từ đầu để từ từ đợi chương mới, thanks các nàng

    1. còn nha nàng, mỗi tuần đăng 5 chương, tuần nào có trễ không đăng kịp tuần sao sẽ bù. Truyện này đăng đủ lịch lắm, nàng yên tâm nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
error: Content is protected !!
icons8-exercise-96 chat-active-icon