TRÙNG SINH THẦN Y NỮ

Thể loại: Trùng Sinh – Hiện Đại – Không Gian

Tác Giả: Niên Tiểu Hoa

Editor: Tre Bên Hông Nhà

Biên Tập: Đại Vân

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Kiếp trước nàng bơ vơ không nơi nương tựa, không có năng lực, không có chỗ dựa. Cuối cùng bị hãm hại bị bỏ tù oan. Trọng sinh sống lại, may mắn nhờ bảo bảo bối gia truyền mà mở ra được dị năng không gian. Học được một thân y dược.

Mở phòng khám, mở công ty, mua nhà đất.

Nhận tổ quy tông, giá trị con người ngày càng cao, làm cho ai cũng phải ngước nhìn.

(Lịch Đăng mỗi ngày 1 chương, trừ thứ bảy và chủ nhật nghỉ)

Mục Lục

Chương 1 –  Chương 2Chương 3

Chương 4  – Chương 5Chương 6 Chương 7

Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11

Chương 12 – 13 – 14 – 15


Chương 16 – 17 – 18 – 19 – 20

ĐĂNG KÝ VIP ĐỂ CÓ CHÌA KHÓA ĐỌC CÁC CHƯƠNG BỊ KHÓA VIP. VÀO ĐÂY ĐĂNG KÝ 

Chương 21 – 22 – 23 – 24 -25

CHƯƠNG 26-27-28

Chương 29-30-31-32-33

CHƯƠNG 34-35-36-37-38

Chương 39-40

Chương 41 – Chương 42  –  Chương 43

Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47

Chương 48 Chương 49Chương 50

 Chương 51 Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59

Chương 60 – Chương 61 – Chương 62

Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 

Chương 75 – Chương 76 – Chương 77 – Chương 78

Chương 79 – Chương 80  – Chương 81  – Chương 82  

Chương 83  – Chương 84  – Chương  85  – Chương  86  – Chương  87

Chương  88  – Chương 89  – Chương 90Chương 91

Chương 92  – Chương 93  – Chương  94  – Chương  95  – Chương 96

Chương 97  – Chương 98  – Chương  99  – Chương 100  – Chương 101

Chương 102   – Chương 103  Chương 104  – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 

Chương 111 –  Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140 – Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 – Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150