XUYÊN KHÔNG

(VIP) Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình (HOÀN)

(VIP) ĐỒNG NHÂN BẰNG CHỨNG THÉP 

(VIP) Cùng Chàng Tiêu Dao 

(FREE) Duyên Phận Ngàn Năm  (HOÀN)

(VIP) NHẬT KÝ NUÔI CON Ở THANH TRIỀU

(VIP) Nông Gia Dược Nữ

 

 

 

TRÙNG SINH

(VIP) Trùng Sinh Trinh Thám Sư

(VIP) Sống Lại Nhất Định Phải Tử Cường (tạm dừng)

(EDIT) Trùng Sinh Thiên Tài Thần Côn

(VIP FREE) Trùng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê (HOÀN)

(VIP) Trùng Sinh Vũ Ngọc Mai 

(VIP) Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn

DỊ GIỚI

(VIP) Phượng Thiên Đế Thần 

 

MẠT THẾ

Kỹ Năng Sinh Tồn Ở Mạt Thế (tạm dừng)

(Vip) Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh

 Lật Ngược (tạm dừng)

 

VÕNG DU

(VIP) Cường Giả Ngây Ngô

 

ĐAM MỸ

 

Mộng Tưởng Thành Chân

 

SẮC NẶNG

 

(VIP) Ăn Thịt Chi Lữ