Thứ Nữ Du Nhiên

Tác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu

Editor: Nước Biển Xanh

Văn Án:

      Truyện nói về một cô gái xuyên không về cổ đại, trở thành ngũ tiểu thư thứ xuất ở Mạnh Phủ, trên có bốn tỷ tỷ, dưới có một muội muội.

Thân là thứ nữ, nhưng cô được cha hết mực yêu thương che chở, khi trưởng thành lại gặp một  nam nhân có nhà có của. Và cuộc sống nhàn nhã sau khi cưới.

Nội dung: Tình yêu duy nhất, cung đình hầu tước, hào môn thế gia.

Nhân vật chính: Mạnh Du Nhiên ┃ vai phụ: Người nhà, thân thích, đám người có liên quan khác.

(Truyện này sủng cực kỳ luôn á các nàng. Đừng lo ngược tâm hay đấu trí. Nữ chính là người rất thông minh. Ta thích. Vì có H. ha ha ha)

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1ACHƯƠNG 1B

CHƯƠNG 2A CHƯƠNG 2B

CHƯƠNG 3A CHƯƠNG 3B

CHƯƠNG 4ACHƯƠNG 4B

CHƯƠNG 5ACHƯƠNG 5B

CHƯƠNG 6A CHƯƠNG 6B

CHƯƠNG 7A CHƯƠNG 7B

CHƯƠNG 8ACHƯƠNG 8B

CHƯƠNG 9ACHƯƠNG 9B

CHƯƠNG 10A – CHƯƠNG10B

CHƯƠNG 11A – CHƯƠNG 11B

CHƯƠNG 12A – CHƯƠNG 12B

CHƯƠNG 13ACHƯƠNG 13B

CHƯƠNG 14A – Chương 14B

CHƯƠNG 15A  – CHƯƠNG 15B 

CHƯƠNG 16A – CHƯƠNG 16B

CÁC CHƯƠNG VỀ SAU SẼ KHÓA VIP, CÁC BẠN MUỐN ĐỌC TIẾP THÌ ĐĂNG KÝ CHÌA KHÓA VIP NHÉ.

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬN CHÌA KHÓA VIP

CHƯƠNG 17A – CHƯƠNG 17B

CHƯƠNG 18A – CHƯƠNG 18B

CHƯƠNG 19A – CHƯƠNG 19B

CHƯƠNG 20ACHƯƠNG 20B

CHƯƠNG 21ACHƯƠNG 21B

CHƯƠNG 22ACHƯƠNG 22B

CHƯƠNG 23A – CHƯƠNG 23B

CHƯƠNG 24A – CHƯƠNG 24B

CHƯƠNG 25A – CHƯƠNG 25B

CHƯƠNG 26ACHƯƠNG 26B

CHƯƠNG 27ACHƯƠNG 27B

CHƯƠNG 28ACHƯƠNG 28B

CHƯƠNG 29A – CHƯƠNG 29B

CHƯƠNG 30ACHƯƠNG 30B

CHƯƠNG 31ACHƯƠNG 31B

CHƯƠNG 32ACHƯƠNG 32B

CHƯƠNG 33A – CHƯƠNG 33B

 

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37ACHƯƠNG 37B

CHƯƠNG 38ACHƯƠNG 38B

CHƯƠNG 39A – CHƯƠNG 39B

CHƯƠNG 40ACHƯƠNG 40B

CHƯƠNG 41A CHƯƠNG 41B

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45A – CHƯƠNG 45B

CHƯƠNG 46A – CHƯƠNG 46B

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57 – CHƯƠNG 57B – CHƯƠNG 57C

 

CHƯƠNG 58A – CHƯƠNG 58B 

CHƯƠNG 59A CHƯƠNG 59B

CHƯƠNG 60A CHƯƠNG 60B

CHƯƠNG 61ACHƯƠNG 61B

CHƯƠNG 62A – CHƯƠNG 62B

CHƯƠNG 63ACHƯƠNG 63B

CHƯƠNG 64ACHƯƠNG 64B

CHƯƠNG 65ACHƯƠNG 65B

CHƯƠNG 66ACHƯƠNG 66B

CHƯƠNG 67ACHƯƠNG 67B

CHƯƠNG 68ACHƯƠNG 68B

CHƯƠNG 69A – CHƯƠNG 69B

CHƯƠNG 70ACHƯƠNG 70B

 

 

HẾT PASS ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2

 

CHƯƠNG 71ACHƯƠNG 71B

CHƯƠNG 72ACHƯƠNG 72B

CHƯƠNG 73ACHƯƠNG 73B

CHƯƠNG 74A CHƯƠNG 74B (đăng vào 29/08 – thứ 3 tuần sau)

CHƯƠNG 75A – CHƯƠNG 75B

CHƯƠNG 76ACHƯƠNG 76B (đăng vào 04/09)

CHƯƠNG 77ACHƯƠNG 77B

CHƯƠNG 78ACHƯƠNG 78B

CHƯƠNG 79ACHƯƠNG 79B

CHƯƠNG 80ACHƯƠNG 80B

CHƯƠNG 81ACHƯƠNG 81B

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83ACHƯƠNG 83B

CHƯƠNG 84ACHƯƠNG 84B

CHƯƠNG 85ACHƯƠNG 85B

CHƯƠNG 86ACHƯƠNG 86B

CHƯƠNG 87ACHƯƠNG 87B

CHƯƠNG 88ACHƯƠNG 88B

CHƯƠNG 89A CHƯƠNG 89B

CHƯƠNG 90ACHƯƠNG 90B

CHƯƠNG 91ACHƯƠNG 91B

CHƯƠNG 92ACHƯƠNG 92B

CHƯƠNG 93a CHƯƠNG 93B

CHƯƠNG 94ACHƯƠNG 94B

CHƯƠNG 95ACHƯƠNG 95B

CHƯƠNG 96aCHƯƠNG 96B

CHƯƠNG 97aCHƯƠNG 97B

CHƯƠNG 98aCHƯƠNG 98B

CHƯƠNG 99aCHƯƠNG 99B

CHƯƠNG 100aCHƯƠNG 100B

CHƯƠNG 101aCHƯƠNG 101B

CHƯƠNG 102aCHƯƠNG 102B

CHƯƠNG 103a CHƯƠNG 103B

CHƯƠNG 104a – CHƯƠNG 104B

CHƯƠNG 105a – CHƯƠNG 105B

CHƯƠNG 106a – CHƯƠNG 106B

CHƯƠNG 107a – CHƯƠNG 107B

….

PASS ĐỢT 3

 

Comments

comments