XUYÊN ĐIỀN VĂN YẾN HỒI
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Dịch giả: Nhất Ý Cô Hành
Thể loại: Xuyên không điền văn, dị năng, cung đình hầu tước.
Lịch đăng: tuần 1 chương.

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Trên đường lữ hành, gặp phải nạn lỡ đá, hồn xuyên cổ đại biến thành nông gia tiểu tức phụ.

Tân hôn không mấy ngày trượng phu liền xuất chinh, chỉ để lại mẹ già đi đứng bất tiện.

Nhà tuy nghèo, nhưng có phòng có ruộng.

Bằng vào đôi tay cần cù, có thể sáng tạo sinh hoạt tốt đẹp. Nhưng mà, ông trời tặng cho nàng từng hồi kinh hỷ không thể tưởng…

Lời editor: Ta mới biết tới trangtruyenmang.com thời gian gần đây thôi, nhưng khá thích cách làm việc của nhà, nên mới quyết định gia nhập đội ngũ cùng với các bạn.
Từ hôm nay, Nhất Ý Cô Hành ta sẽ gia nhập vào Trang Truyện Mạng, sẽ cống hiến cho ngôi nhà lớn này.

Buổi sáng ta đi làm, chỉ rảnh buổi chiều tối và chủ nhật, cho nên lịch edit không có cố định, nhưng cố gắng 1 tuần một chương. Và ta sẽ cố gắng theo tới hoàn truyện.

Khuyết điểm edit truyện của ta là đánh sai chữ, Ni nói như vậy. Cho nên nàng nào có thời gian và muốn giúp đỡ beta lỗi sai chữ thì nhắn tin cho ta, giúp ta sửa lỗi sai. Hoặc là khi đọc nhìn thấy chỗ sai, làm ơn xí xóa bỏ qua dùm ta, phản hồi chỉ chỗ sai cho ta để ta sửa lại.

Cảm ơn và mong được sự đón nhận của các mỹ nữ.

Mail của ta: nhatycohanh2307@gmail.com

MỤC LỤC

Hồi 1

Hồi 2

Hồi 3

Hồi 4

Hồi 5

Hồi 6

Hồi 7

Hồi 8

Hồi 9

Hồi 10

Hồi 11

Hồi 12

Hồi 13

Hồi 14

Hồi 15

Hồi 16

Hồi 17

Hồi 18

Hồi 19

Hồi 20aHồi 20b

Hồi 21Hồi 22

Hồi 23Hồi 24

Hồi 25Hồi 26

Hồi 27Hồi 28

Hồi 29Hồi 30