Xuyên Về Cổ Đại Sống An Nhàn
Đồng Tác Giả: Nữ Tôn Trưởng & Viễn Giả Lai Ni

Thể loại: Xuyên Không – Điền Văn – Nữ Cường – Làm Giàu – Sủng – Sắc – Sạch

Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Nữ chính là một tiểu thuyết gia, tuổi đã trên dưới ba mươi. Trong một lần đi tìm tư liệu viết thì gặp sự cố, sau đó xuyên không linh hồn nhập vào một đứa bé gái ở cổ đại.

Gia đình cũng thuộc dòng dõi thư hương, nhưng khổ nỗi cha nàng là người bảo thủ cứng ngắc. đối với sách vở lại không có nhiều tự tin, cho nên mãi chẳng khảo được một chút công danh. Kết quả bị ông nội ghét bỏ.

Vì thế, liền muốn đem cha nữ chính tách ra, không muốn nhận đứa con ngu đần là cha của nữ chính nữa.
Cũng là lúc này, nữ chính đã tới, đem sự bảo thủ cứng nhắc của cha bỏ đi, khuyên nhủ, lại khai sáng.
Giúp cha lấy lại thể diện, từ một nhà nghèo ăn không no mặt không ấm dần dần chuyển biến.

……

Lời tác giả: Văn án vô năng, thỉnh mọi người chớ trách. Truyện thể loại xuyên không điền văn, từng bước làm giàu. Nữ chính cường, nam chính cực sủng. Dính líu một chút cung đình văn. Nhưng đó là về sau. Dự án của một phần khác. Còn hiện tại, mau thay đồ cùng ta đi làm ruộng nhé!

………

 

 

MỤC LỤC

Chương 1: Cổ Đại…?

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60