ĐỀ CỬ TRUYỆN MÀ BẠN THÍCH ĐỌC ĐỂ NHÓM EDIT

Các bạn có thể đề cử truyện mà các bạn thích để nhóm edit bằng cách còm trực tiếp vào bài viết này, còn có gửi thêm link truyện nhé. Nhóm sẽ cử một bạn chuyên theo giỏi và xem xét các truyện do các bạn đề cử, nếu hay, nhóm sẽ edit.

Các bạn có thể đề cử truyện nhà khác edit nhưng bị đop, nhưng nhớ gửi link nhé, có thêm văn án của truyện thì còn gì bằng.

 

Và, có thể các bạn sẽ có một ý tưởng nào đó, các bạn cũng có thể còm ý tưởng của các bạn vào đây, các tác giả sẽ tham khảo, biết đâu một ngày nào đó ý tưởng của bạn nghĩ ra lại trở thành cuốn truyện được yêu thích trên trang.