ĐĂNG KÝ VIP ĐỌC TRUYỆN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN

THÔNG BÁO TUYỂN EDITOR (có lương)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ĐỌC TRUYỆN

 

XUYÊN QUA ĐIỀN VIÊN CỐ TỬ TÌNH
CÙNG CHÀNG TIÊU DAO
MẠT THẾ TRÙNG SINH HẠ ANH
CÁO GIÀ TRONG VỎ BỌC CỪU NON
CÁO GIÀ TRONG VỎ BỌC CỪU NON
YÊU NGHIỆT QUÂN CHỦ SỦNG THÊ
DUYÊN PHẬN NGÀN NĂM
THỨ NỮ DU NHIÊN
XUYÊN QUA ĐIỀN VĂN YẾN HỒI
NÔNG GIA DƯỢC NỮ )
NGÂY NGỐC LÀM RUỘNG
NỮ CHÍNH LÃNH DIỄM CAO QUÝ
TS TRA THÊ BIẾN HIỀN THÊ
CUỒNG NHIỆT SAU KẾT HÔN
NỬA CÁI THÂY MA ĐẾN LÀM RUỘNG
NỬA CÁI THÂY MA ĐẾN LÀM RUỘNG

 

PHÚC HẮC THẾ TỬ PHI

 

TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN
TRỐN GẢ THẾ TỬ PHI
TRÙNG SINH THẦN Y NỮ

NGỤY MỸ IDOL (truyện sáng tác)
ĐỒNG NHÂN BẰNG CHỨNG THÉP
XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI SỐNG AN NHÀN
XUYÊN QUA THỊ TỈNH ĐIỀN VIÊN
TRÙNG SINH TRINH THÁM SƯ
CƯỜNG GIẢ NGÂY NGÔ
HỌC Y Ở THẾ GIỚI SONG SONG

 

TỔNG HỢP NHIỀU TRUYỆN H+
ĂN THỊT CHI LỮ (SẮC H+)
CẤM LUYẾN VẪN YÊU (H+)
TÂM SỰ CỦA MỘT THẰNG GAY KÍN (H+)

[COVER-H+] NGỒI CÙNG BÀN (HOÀN)
[COVER-H+] NGỒI CÙNG BÀN (HOÀN)
[COVER-H+] TRỐN TRONG PHÒNG HỌC CHƠI TRÒ CHƠI (HOÀN)