MẠT THẾ TRÙNG SINH CHI HẮC ÁM NỮ PHỤ

Tác giả: Phong Khởi Tuyết Vực

Convert: Tàng thư viện

Editor: Tú Anh (từ chương 1 tới chương 58)

Editor: Nhóm Cộng Sự Of Trang Truyện Mạng

Lịch Đăng: Tuần 2 chương

Giới Thiệu Truyện

Tần Nguyệt cần cù chăm chỉ một đời an phận, kết quả là tất cả cố gắng đều hóa thành dòng nước, vì để cho bạch liên hoa kia vui vẻ, cuối cùng công đức viên mãn bị sát hại.

Đời này cô không dễ dàng tin tưởng người như hắn .

 Đời này cô lãnh tâm lãnh tình thu lại tất cả trả giá .

 Đời này, cô không từ thủ đoạn sống được càng lâu càng tốt .

 Được rồi, văn án vô năng, nói đơn giản đây là câu chuyện sống lại của một nữ phụ cần cù ở tận thế bị lợi dụng rồi bị sát hại .

Hắc ám nữ cường đánh yêu quái thăng cấp .

P/S: Văn phong rất tục, nhập hố cần cẩn thận, xin không nhận gạch đá, hiện không có nhu cầu xây nhà .

Nội dung: Sống lại ở tận thế, dị năng, không gian tùy thân.

Tìm kiếm keyword: Nhân vật chính: Tần Nguyệt | Phối hợp diễn: Bạch Vi Lan, Hạ Vũ Hoài | Cái khác: Tận thế, sống lại, nữ phụ, không gian, dị năng.

“Mục Lục”

Từ Chương 1 -> 58 (vào đây đọc)

Chương 59

Chương 60

Chương 61AChương 61B

Chương 62 

ĐĂNG KÝ VIP ĐỂ ĐỌC TIẾP

 

Chương 63Chương 64 

 Chương 65Chương 66

CHƯƠNG 67 – Chương 68

Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75