[TS-HĐ] TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN – PHƯỢNG KIM (Edit full)

TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN

Tác giả Phượng Kim

Thể loại : Trùng sinh, nữ cường, dị năng, 3s

Dịch từ quyển 1 -> chương 35 của quyển 2:  Hà Đoàn– —(Phượng vũ sơn trang)

Dịch truyện tới hoàn>: Viễn Giả Lai Ni & nhóm edit của Trang Truyện Mạng

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Hạ thược vì cứu một ông lão rơi vào hồ nước bị đóng băng mà đã trọng sinh về thời thơ ấu.

Kiếp này, cô sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác.

Kiếp này, cô quyết định một lần nữa thay đổi vận mệnh của bản thân.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là làm việc thiện lại có được khả năng đặc biệt – thiên nhãn

Từ đó về sau cô ngẫu nhiên cô sẽ thấy được tương lai, hiện thực và quá khứ.

Từ đó trở đi, thương trường xuất hiện thêm một truyền kỳ.

Từ đó trở đi, giới chính trị xuất hiện một nhân vật vô cùng thần bí.

Từ đó trở đi, giới hắc đạo có quy định riêng, rằng trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể chọc vào một người này.

Từ đó trở đi, giới huyền học lại có thêm một vị tổ sư.

Thân phận này tuy rằng không giống như trong tưởng tượng, nhưng mà, cuộc sống cũng không tệ lắm?

Quyển I: trọng sinh khởi đầu mới

Vì có nhà khác làm quyển 1, nên bên mình sẽ không dịch từ đầu, mà sẽ làm từ phần bị tạm dừng. Các bạn có thể vào link này để đọc các chương đầu nhé, xong thì trở về nhà mình để đọc các chương tiếp theo:

Link của phượng vũ sơn trang: vào đây để đọc

Quyển 2: trung học phong vân

(link bên trên là tới chương 39 của quyển 2. Từ đây về sau sẽ do đội ngũ editor của trang truyện mạng đảm nhiệm dịch. Các bạn muốn xin pass thì vào  đăng ký nhận chìa khoá vip đọc truyện  để lấy chìa khóa đăng nhập đọc truyện nhé.

MỤC LỤC

Chương 36

chương 37 

chương 38

chương 39a chương 39bchương 39c 

chương 40a  chương 40bchương 40c 

chương 41a chương 41b chương 41c

chương 42achương 42b – chương 42c

 chương 43achương 43bchương 43c

chương 44achương 44bchương 44c chương 44d

chương 45achương 45bchương 45cchương 45d

chương 46achương 46bchương 46cchương 46d

chương 47achương 47bchương 47cchương 47d

chương 48a chương 48b chương 48cchương 48d  – chương 48e

chương 49achương 49bchương 49c chương 49d

chương 50achương 50b

chương 51achương 51b chương 51cchương 51d

chương 52achương 52bchương 52c chương 52d – chương 52e

chương 53a chương 53bchương 53cchương 53dchương 53echương 53f

chương 54achương 54bchương 54c chương 54d chương 54e 

chương 55achương 55b chương 55c chương 55d chương 55e 

chương 56a chương 56bchương 56cchương 56dchương 56e 

chương 57achương 57bchương 57cchương 57dchương 57e 

chương 58a chương 58bchương 58cchương 58dchương 58e 

chương 59achương 59b chương 59cchương 59dchương 59e 

chương 60achương 60b chương 60cchương 60d 

chương 61achương 61bchương 61cchương 61d 

chương 62achương 62bchương 62cchương 62dchương 62e

chương 63a –  chương 63b – chương 63c  – chương 63d

chương 64a – chương 64b  – chương 64c –  chương 64d

Hết quyển 2

Quyển 3: HongKong đấu pháp

chương 1achương 1b

chương 2achương 2bchương 2c

chương 3achương 3bchương 3c

chương 4a – chương 4b

chương 5a – chương 5b – chương 5c – chương 5d – chương 5e – chương 5f

chương 6achương 6b – chương 6c chương 6dchương 6e – chương 6f

chương 7achương 7bchương 7c

chương 8achương 8b

chương 9a – chương 9b

chương 10a – chương 10b – chương 10c

chương 11a – chương 11bchương 11c

chương 12a – chương 12bchương 12cchương 12d

chương 13a – chương 13b

chương 14

chương 15a – chương 15b  – chương 15c

chương 16a – chương 16b

chương 17a  –   chương 17b – chương 17c

chương 18a – chương 18b

chương 19a – chương 19b

chương 20a – chương 20b

chương 21a  – chương 21b – chương 21c  – chương 21d

chương 22a – chương 22b – chương 22c – chương 22d

 chương 23a – chương 23b –  chương 23c

 chương 24a chương 24b –  chương 24c chương 24d – chương 24e – chương 24f

chương 25a – chương 25b   chương 25c – chương 25d

chương 26a – chương 26b – chương 26c

chương 27a – chương 27b – chương 27c

chương 28a – chương 28b – chương 28c

chương 29a – chương 29b – chương 29c

chương 30a – chương 30b – chương 30c

chương 31a – chương 31b chương 31c

chương 32a – chương 32b – chương 32c

chương 33a – chương 33b – chương 33c – chương 33d

chương 34a – chương 34b – chương 34c

chương 35a chương 35b – chương 35c – chương 35d

chương 36a – chương 36b – chương 36c 

chương 37a – chương 37b – chương 37c – chương 37d

chương 38a – chương 38b – chương 38c chương 38d – chương 38f

chương 39a – chương 39b – chương 39c

chương 40a – chương 40b – chương 40c – chương 40d  – chương 40e

chương 41a – chương 41b – chương 41c

chương 42a – chương 42b – chương 42c

chương 43a – chương 43b – chương 43c – chương 43d 

chương 44a – chương 44b

chương 453a – chương 45b – chương 45c 

chương 46a – chương 46b – chương 46c – chương 46d

chương 47a – chương 47b – chương 47c – chương 47d

chương 48a – chương 48b – chương 48c – chương 48d

chương 49a – chương 49b – chương 49c 

chương 50a – chương 50b – chương 50c – chương 50d

chương 51a – chương 51b – chương 51c 

chương 52a – chương 52b – chương 52c

chương 53a – chương 53b – chương 53c 

chương 54a – chương 54b chương 54cchương 54d

chương 55a – chương 55b

chương 56a – chương 56b – chương 56c 

chương 57a – chương 57b – chương 57c 

chương 58a chương 58b chương 58c chương 58dchương 58e 

chương 59a – chương 59b – chương 59c 

chương 60a – chương 60b – chương 60c

chương 61a – chương 61b – chương 61c

chương 62a chương 62b – chương 62c – chương 62d

chương 63a – chương 63b chương 63c – chương 63d – chương 63e

chương 64 

chương 65a – chương 65b

chương 66a – chương 66b

chương 67a – chương 67b – chương 67c

chương 68a – chương 68b 

chương 69a – chương 69b 

chương 70a – chương 70b 

chương 71a – chương 71b chương 71c – chương 71d

chương 72a – chương 72bchương 72c – chương 72d

chương 73a – chương 73b chương 73c  

chương 74a chương 74bchương 74c chương 74d

chương 75a – chương 75b

chương 76a – chương 76b

chương 77a – chương 77b

chương 78a – chương 78bchương 78c – chương 78d

chương 79a chương 79bchương 79c – chương 79d

chương 80a – chương 80b chương 80c chương 80d

chương 81a – chương 81b chương 81c – chương 81d – chương 81e

chương 82a – chương 82bchương 82c

chương 83a – chương 83b

chương 84a – chương 84bchương 84c

chương 85a – chương 85bchương 85c chương 85d

chương 86a – chương 86bchương 86c chương 86d

chương 87a – chương 87bchương 87c – chương 87d

chương 88a – chương 88b chương 88c 

chương 89a – chương 89b 

chương 90a – chương 90bchương 90c 

chương 91a – chương 91b 

chương 92a – chương 92bchương 92c – chương 92d

chương 93a – chương 93bchương 93c – chương 93d

chương 94a – chương 94bchương 94c 

chương 95a – chương 95bchương 95c 

chương 96a – chương 96bchương 96c – chương 96d

chương 97a – chương 97bchương 97c – chương 97d

chương 98a – chương 98bchương 98c

chương 99a – chương 99b

chương 100a – chương 100b

chương 101a – chương 101bchương 101c – chương 101d – chương 101e

chương 102a – chương 102bchương 102c – chương 102d

chương 103achương 103b – chương 103c 

chương 104achương 104bchương 104cchương 104d 

chương 105achương 105bchương 105cchương 105d

chương 106achương 106bchương 106cchương 106d  

chương 107achương 107bchương 107c

chương 108achương 108bchương 108c

chương 109achương 109bchương 109cchương 109d

chương 110achương 110bchương 110cchương 110dchương 110e

chương 111achương 111bchương 111c

chương 112achương 112bchương 112cchương 112d

chương 113achương 113bchương 113c

chương 114a – chương 114b – chương 114c

chương 115achương 115bchương 115c

chương 116a – chương 116b – chương 116c – chương 116d

Quyển 4 – Tới Bắc Kinh

chương 1achương 1b

chương 2achương 2b

chương 3achương 3bchương 3c

chương 4achương 4bchương 4c

chương 5achương 5bchương 5c

chương 6a chương 6bchương 6c

chương 7achương 7bchương 7c

chương 8achương 8b

chương 9achương 9b

chương 10achương 10bchương 10cchương 10d

chương 11a  – chương 11b  –  chương 11c

chương 12a  –  chương 12b

chương 13a  –   chương 13b

chương 14a   –  chương 14b  –  chương 14c  –  chương 14d

chương 15a  –   chương 15b  –  chương 15c  –  chương 15d

chương 16a  –   chương 16b  –  chương 16c

chương 17a  –  chương 17b

chương 18a  –    chương 18b  –  chương 18c  –  chương 18d

chương 19a  –  chương 19b  –  chương 19c  –  chương 19d

chương 20a  –  chương 20b  –  chương 20c

chương 21a  –  chương 21b  

chương 22a  –  chương 22b  –  chương 22c

chương 23a  –  chương 23b  –  chương 23c  –  chương 23d

chương 24a  –  chương 24b  –  chương 24c  –  chương 24d  –  chương 24e

chương 25a  –  chương 25b  –  chương 25c  –  chương 25d 

chương 26a  –  chương 26b

chương 27a  –  chương 27b

chương 28a  –  chương 28b

chương 29a  –  chương 29b

chương 30a  –  chương 30b  –  chương 30c

chương 31a  –  chương 31b  –  chương 31c

chương 32a  –  chương 32b  –  chương 32c  –  chương 32d

chương 33a  –  chương 33b  –  chương 33c

chương 34a  –  chương 34b  –  chương 34c

chương 35a  –  chương 35b  –  chương 35c

chương 36a  –  chương 36b  –  chương 36c  –  chương 36d

chương 37a  –  chương 37b  –  chương 37c

chương 38a  –  chương 38b  –  chương 38c

chương 39a  –  chương 39b  –  chương 39c

chương 40a  –  chương 40b

chương 41a  –  chương 41b  –  chương 41c

chương 42a  –  chương 42b

chương 43a  –  chương 43b

chương 44achương 44bchương 44c

chương 45achương 45b

chương 46achương 46b

chương 47achương 47b

chương 48achương 48bchương 48cchương 48d

chương 49achương 49b

chương 50achương 50b

chương 51achương 51bchương 51c

chương 52achương 52bchương 52c

chương 53achương 53b

chương 54achương 54b

chương 55achương 55b

chương 56achương 56b

chương 57

chương 58achương 58bchương 58c

chương 59achương 59bchương 59c

chương 60achương 60b

chương 61achương 61b

chương 62achương 62b

chương 63achương 63b

chương 64achương 64b

chương 65a chương 65b

chương 66a chương 66bchương 66c chương 66d

chương 67a chương 67b

chương 68a chương 68bchương 68c

chương 69achương 69b

chương 70achương 70b

chương 71a chương 71b

chương 72achương 72b

chương 73a chương 73b

chương 74a chương 74b

chương 75a chương 75b

chương 76a chương 76b

chương 77achương 77b

chương 78achương 78b

chương 79achương 79b chương 79c

chương 80a chương 80bchương 80c

chương 81achương 81b

chương 82a chương 82bchương 82c

chương 83achương 83b

chương 84achương 84b

chương 85achương 85b

chương 86achương 86b

chương 87achương 87b

chương 88achương 88b

chương 89achương 89b

chương 90achương 90b

chương 91achương 91b

chương 92achương 92b

chương 93achương 93b

chương 94achương 94b

chương 95achương 95b

chương 96achương 96b

chương 97achương 97b

chương 98achương 98b

chương 99achương 99b

chương 100achương 100bchương 100c

chương 101achương 101bchương 101c

chương 102achương 102bchương 102c

chương 103achương 103bchương 103c

chương 104achương 104b

chương 105achương 105b

chương 106achương 106b

chương 107achương 107b    chương 107c

chương 108achương 108b chương 108b

chương 109achương 109b   chương 109c

chương 110achương 110b chương 110c

chương 111achương 111b

chương 112achương 112b

chương 113achương 113b

chương 114achương 114b

chương 115achương 115b

chương 116achương 116b

chương 117achương 117b

chương 118achương 118b

chương 119achương 119b

chương 120achương 120b

chương 121achương 121b

chương 122achương 122bchương 122c

chương 123achương 123b

chương 124a chương 124b

chương 125achương 125bchương 125c (bổ sung)

chương 126achương 126b 

chương 127a chương 127bchương 127cchương 127d

chương 128achương 128b 

chương 129a chương 129b 

chương 130achương 130b 

chương 131achương 131b 

chương 132achương 132b 

chương 133achương 133b 

chương 134achương 134b 

chương 135achương 135bchương 135c

chương 136achương 136b 

chương 137achương 137bchương 137c

chương 138achương 138b

chương 139achương 139b chương 139c

chương 140a chương 140b

chương 141achương 141b

chương 142a chương 142bchương 142c

chương 143achương 143b chương 143c 

chương 144achương 144bchương 144c chương 144d chương 144e 

chương 145a chương 145b

chương 146a chương 146b

chương 147a chương 147b

chương 148a chương 148b

chương 149achương 149b

chương 150achương 150b

chương 151achương 151b

chương 152a chương 152b

chương 153achương 153bchương 153cchương 153dchương 153e

chương 154a chương 154bchương 154cchương 154d

chương 155a chương 155bchương 155c

chương 156achương 156b

chương 157achương 157b 

Chương 158Chương 159

CHƯƠNG 160CHƯƠNG 161 – CHƯƠNG 162 

CHƯƠNG 163

 QUYỂN 5 (QUYỂN CUỐI)

 

CHƯƠNG 1ACHƯƠNG 1B

CHƯƠNG 2A – CHƯƠNG 2B

CHƯƠNG 3A – CHƯƠNG 3B  – CHƯƠNG 3C

CHƯƠNG 4A – CHƯƠNG 4B

CHƯƠNG 5A – CHƯƠNG 5B  – CHƯƠNG 5C

CHƯƠNG 6A – CHƯƠNG 6B  – CHƯƠNG 6C – CHƯƠNG 6D

CHƯƠNG 7A – CHƯƠNG 7B

CHƯƠNG 8A – CHƯƠNG 8B  – CHƯƠNG 8C

CHƯƠNG 9A – CHƯƠNG 9B 

CHƯƠNG 10ACHƯƠNG 10B CHƯƠNG 10C

CHƯƠNG 11ACHƯƠNG 11B

CHƯƠNG 12ACHƯƠNG 12B

CHƯƠNG 13ACHƯƠNG 13B

CHƯƠNG 14ACHƯƠNG 14B

CHƯƠNG 15ACHƯƠNG 15B

CHƯƠNG 16ACHƯƠNG 16B

 

 

28 bình luận trong “[TS-HĐ] TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN – PHƯỢNG KIM (Edit full)

    1. chờ mình vài hôm nữa nha, một bạn edit bên mình đã bỏ của lấy người rồi. Nên bị lỗ hổng. Chờ mình edit chỗ đó xong, gáp các chương lại thì sẽ đăng lên ngay.

  1. truyen nay ta ban nhieu viec chua co thoi gian doc luon, ko biet doc ngang doan nao roi, chac doi ranh thi vao doc, thanks cac nang, doi ngu edit, cac nang co len, ta doi hoan roi vao doc luon, om nhieu truyen qua, voi ko co thoi gian, nen tam thoi theo may truyen sang tac cua ni da, roi vao day doc

  2. Truyện hay lắm bạn ạ. Nhưng mấy chương sau có những chương để phông chữ bé quá, đọc điện thoại đau mắt kinh khủng. Hy vọng mấy chương tới các bạn cho phông chứ to đều như mấy chương đầu để đọc dễ hơn. Cảm ơn các bạn!

  3. Mình đề nghị cho chữ nhỏ lại chứ đọc không được bao nhiêu mà phải kéo màng hình lên suốt rất là mỏi mắt

  4. Các nàng làm rất tốt, một bộ truyện đáng để đọc, mong các nàng sớm lấp hố xong,chúc các nàng cố một ngày vui vẻ

  5. Truyện nội dung rất hay. Nhưng nhóm dịch có nhiều chữ để chữ hán việt quá đọc cảm giác không hiểu hết nội đung. Mong bạn dịch sẽ hạn chế để từ hán việt nhiều vì truyện edit chứ không phải covert. Cảm ơn bạn dịch truyện, chúc bạn nhiều sức khoẻ để ra nhiều chương ạ 🥰🥰🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
error: Content is protected !!
icons8-exercise-96 chat-active-icon