TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN

Tác giả : Phượng Kim

Thể Loại : Trùng sinh, nữ cường, dị năng, 3S

Edit Q1-> 35 Q2:  Hà Đoàn– —(Phượng Vũ Sơn Trang)

Editor Q2 ->: Viễn Giả Lai Ni (Trang Truyện Mạng)

tttc

Hạ Thược vì cứu một ông lão rơi vào hố băng mà đã trọng sinh về thời thơ ấu.

Kiếp này, cô sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác.

Kiếp này, cô quyết định một lần nữa thay đổi vận mệnh của bản thân.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là làm việc thiện lại có được khả năng đặc biệt – Thiên nhãn

Từ đó về sau cô thấy được tương lai, hiện thực và quá khứ.

Từ đó trở đi, thương trường xuất hiện thêm một truyền kỳ.

Từ đó trở đi, chính giới xuất hiện một nhân vật khó cầu vô cùng thần bí.

Từ đó trở đi, giới hắc đạo có quy định riêng, có một người, trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể chọc vào người này.

Từ đó trở đi, giới huyền học lại có thêm một vị tổ sư.

. . .

Thân phận này tuy rằng không giống như trong tưởng tượng, nhưng mà, cuộc sống cũng không tệ lắm?

 

Quyển I: Trọng sinh khởi đầu mới

Vì có nhà khác làm quyển 1, nên bên mình sẽ không edit từ đầu, mà sẽ làm từ phần bị dorp. Các bạn có thể vào link này để đọc các chương đầu nhé, xong thì trở về nhà mình để đọc các chương tiếp theo:

Link của Phượng Vũ Sơn Trang: https://phuongvusontrang.wordpress.com/%E1%83%A6-ha-doan-%E1%83%A6/muc-luc-tai-sinh-lam-thien-tai-than-con/

Link bên truyenfull: http://truyenfull.vn/phong-thuy-su/

Quyển II: Trung Học phong vân

(Link bên trên là tới chương 39 của Quyển 2. Từ đây về sau sẽ do đội ngũ EDITOR của Trang Truyện Mạng đảm nhiệm edit. Các bạn muốn xin pass thì vào  ĐĂNG KÝ NHẬN CHÌA KHOÁ VIP ĐỌC TRUYỆN  để lấy chìa khóa đăng nhập đọc truyện nhé.

MỤC LỤC

PASS ĐỢT 1

Chương 36 (1) – Chương 36 (2) – Chương 36 (3) – Chương 36 (4) – Chương 36 (5) 

Chương 37 Chương 38  – Chương 39a Chương 39bChương 39c 

Chương 40a  Chương 40bChương 40c 

Chương 41a Chương 41b Chương 41c

Chương 42aChương 42b – Chương 42c

 Chương 43aChương 43bChương 43c

Chương 44aChương 44bChương 44cChương 44d

Chương 45aChương 45bChương 45cChương 45d

Chương 46aChương 46bChương 46cChương 46d

Chương 47aChương 47bChương 47cChương 47d

Chương 48a Chương 48b Chương 48cChương 48d  – Chương 48E

Chương 49aChương 49bChương 49c Chương 49d

Chương 50AChương 50B

Chương 51AChương 51B Chương 51CChương 51D

Chương 52aChương 52BChương 52C Chương 52D – Chương 52E

Chương 53A Chương 53BChương 53CChương 53DChương 53EChương 53F

Chương 54AChương 54BChương 54C Chương 54D Chương 54E 

Chương 55AChương 55B Chương 55C Chương 55D Chương 55E 

PASS ĐỢT 2

Chương 56A Chương 56BChương 56CChương 56DChương 56E 

Chương 57AChương 57BChương 57CChương 57DChương 57E 

Chương 58A Chương 58BChương 58CChương 58DChương 58E 

Chương 59AChương 59B Chương 59CChương 59DChương 59E 

Chương 60AChương 60B Chương 60CChương 60D 

Chương 61AChương 61BChương 61CChương 61D 

Chương 62AChương 62BChương 62CChương 62DChương 62e

CHƯƠNG 63A –  CHƯƠNG 63B – CHƯƠNG 63C  – CHƯƠNG 63D

CHƯƠNG 64A – CHƯƠNG 64B  – CHƯƠNG 64C –  CHƯƠNG 64D

HẾT QUYỂN 2

QUYỂN 3: Hong Kong đấu pháp

CHƯƠNG 1ACHƯƠNG 1B

CHƯƠNG 2ACHƯƠNG 2BCHƯƠNG 2C

CHƯƠNG 3ACHƯƠNG 3BCHƯƠNG 3C

CHƯƠNG 4A – CHƯƠNG 4B

CHƯƠNG 5A – CHƯƠNG 5B – CHƯƠNG 5C – CHƯƠNG 5D – CHƯƠNG 5E – CHƯƠNG 5F

chương 6achương 6b – CHƯƠNG 6C CHƯƠNG 6DCHƯƠNG 6E – CHƯƠNG 6F

Chương 7aChương 7bChương 7c

PASS ĐỢT 3

CHƯƠNG 8ACHƯƠNG 8B

CHƯƠNG 9A – CHƯƠNG 9B

CHƯƠNG 10A – CHƯƠNG 10B – CHƯƠNG 10C

CHƯƠNG 11A – CHƯƠNG 11BCHƯƠNG 11C

CHƯƠNG 12A – CHƯƠNG 12BCHƯƠNG 12CCHƯƠNG 12D

CHƯƠNG 13A – CHƯƠNG 13B

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15A – CHƯƠNG 15B  – CHƯƠNG 15C

CHƯƠNG 16A – CHƯƠNG 16B

CHƯƠNG 17A  –   CHƯƠNG 17B – CHƯƠNG 17C

CHƯƠNG 18A – CHƯƠNG 18B

CHƯƠNG 19A – CHƯƠNG 19B

CHƯƠNG 20A – CHƯƠNG 20B

PASS ĐỢT 4

CHƯƠNG 21A  – CHƯƠNG 21b – CHƯƠNG 21c  – CHƯƠNG 21d

CHƯƠNG 22A – CHƯƠNG 22B – CHƯƠNG 22C – CHƯƠNG 22D

 CHƯƠNG 23a – CHƯƠNG 23b –  CHƯƠNG 23c

 CHƯƠNG 24a CHƯƠNG 24b –  CHƯƠNG 24c CHƯƠNG 24D – CHƯƠNG 24E – CHƯƠNG 24F

CHƯƠNG 25A – CHƯƠNG 25B   CHƯƠNG 25C – CHƯƠNG 25D

CHƯƠNG 26A – CHƯƠNG 26B – CHƯƠNG 26C

CHƯƠNG 27A – CHƯƠNG 27B – CHƯƠNG 27C

CHƯƠNG 28A – CHƯƠNG 28B – CHƯƠNG 28C

CHƯƠNG 29A – CHƯƠNG 29B – Chương 29c

CHƯƠNG 30A – CHƯƠNG 30B – CHƯƠNG 30C

CHƯƠNG 31A – CHƯƠNG 31B CHƯƠNG 31C

CHƯƠNG 32A – CHƯƠNG 32B – CHƯƠNG 32C

CHÌA KHÓA 05

CHƯƠNG 33A – CHƯƠNG 33B – CHƯƠNG 33C – CHƯƠNG 33d

CHƯƠNG 34A – CHƯƠNG 34B – CHƯƠNG 34C

CHƯƠNG 35A CHƯƠNG 35B – CHƯƠNG 35C – CHƯƠNG 35d

CHƯƠNG 36A – CHƯƠNG 36B – CHƯƠNG 36C 

CHƯƠNG 37A – CHƯƠNG 37B – CHƯƠNG 37C – CHƯƠNG 37D

CHƯƠNG 38A – CHƯƠNG 38B – CHƯƠNG 38C CHƯƠNG 38D – CHƯƠNG 38F

CHƯƠNG 39A – CHƯƠNG 39B – CHƯƠNG 39C

CHƯƠNG 40A – CHƯƠNG 40B – CHƯƠNG 40C – CHƯƠNG 40D  – CHƯƠNG 40E

CHƯƠNG 41A – CHƯƠNG 41B – CHƯƠNG 41C

CHƯƠNG 42A – CHƯƠNG 42B – CHƯƠNG 42C

CHƯƠNG 43A – CHƯƠNG 43B – CHƯƠNG 43C – CHƯƠNG 43D 

CHÌA KHÓA LẦN 6

CHƯƠNG 44A – CHƯƠNG 44B

CHƯƠNG 453A – CHƯƠNG 45B – CHƯƠNG 45C 

CHƯƠNG 46A – CHƯƠNG 46B – CHƯƠNG 46C – CHƯƠNG 46D

CHƯƠNG 47A – CHƯƠNG 47B – CHƯƠNG 47C – CHƯƠNG 47D

CHƯƠNG 48A – CHƯƠNG 48B – CHƯƠNG 48C – CHƯƠNG 48D

CHƯƠNG 49A – CHƯƠNG 49B – CHƯƠNG 49C 

CHƯƠNG 50a – CHƯƠNG 50B – CHƯƠNG 50c – CHƯƠNG 50d

CHƯƠNG 51A – CHƯƠNG 51B – CHƯƠNG 51C 

CHƯƠNG 52a – CHƯƠNG 52B – CHƯƠNG 52c

CHƯƠNG 53a – CHƯƠNG 53B – CHƯƠNG 53c 

CHƯƠNG 54a – CHƯƠNG 54B CHƯƠNG 54cCHƯƠNG 54d

CHƯƠNG 55a – CHƯƠNG 55B

CHƯƠNG 56a – CHƯƠNG 56B – CHƯƠNG 56c 

Chìa khóa lần 7

CHƯƠNG 57a – CHƯƠNG 57B – CHƯƠNG 57c 

CHƯƠNG 58a CHƯƠNG 58B CHƯƠNG 58c CHƯƠNG 58dCHƯƠNG 58e 

CHƯƠNG 59a – CHƯƠNG 59B – CHƯƠNG 59c 

CHƯƠNG 60a – CHƯƠNG 60B – CHƯƠNG 60c

CHƯƠNG 61a – CHƯƠNG 61B – CHƯƠNG 61c

CHƯƠNG 62a CHƯƠNG 62B – CHƯƠNG 62c – CHƯƠNG 62d

CHƯƠNG 63a – CHƯƠNG 63B CHƯƠNG 63c – CHƯƠNG 63d – CHƯƠNG 63e

CHƯƠNG 64 

CHƯƠNG 65a – CHƯƠNG 65B

CHƯƠNG 66a – CHƯƠNG 66b

CHƯƠNG 67a – CHƯƠNG 67b – CHƯƠNG 67c

CHƯƠNG 68a – CHƯƠNG 68b 

CHƯƠNG 69a – CHƯƠNG 69b 

CHƯƠNG 70a – CHƯƠNG 70b 

CHƯƠNG 71a – CHƯƠNG 71b CHƯƠNG 71c – CHƯƠNG 71d

CHƯƠNG 72a – CHƯƠNG 72bCHƯƠNG 72c – CHƯƠNG 72d

CHƯƠNG 73a – CHƯƠNG 73b CHƯƠNG 73c  

CHƯƠNG 74a CHƯƠNG 74bCHƯƠNG 74c CHƯƠNG 74d

CHƯƠNG 75a – CHƯƠNG 75b

CHƯƠNG 76a – CHƯƠNG 76b

CHƯƠNG 77a – CHƯƠNG 77b

CHƯƠNG 78a – CHƯƠNG 78bCHƯƠNG 78c – CHƯƠNG 78d

CHƯƠNG 79a CHƯƠNG 79bCHƯƠNG 79c – CHƯƠNG 79d

CHƯƠNG 80a – CHƯƠNG 80b CHƯƠNG 80c CHƯƠNG 80d

CHƯƠNG 81a – CHƯƠNG 81b CHƯƠNG 81c – CHƯƠNG 81d – CHƯƠNG 81E

CHƯƠNG 82a – CHƯƠNG 82bCHƯƠNG 82c

CHƯƠNG 83a – CHƯƠNG 83b

CHƯƠNG 84a – CHƯƠNG 84bCHƯƠNG 84c

CHƯƠNG 85a – CHƯƠNG 85bCHƯƠNG 85c CHƯƠNG 85d

CHƯƠNG 86a – CHƯƠNG 86bCHƯƠNG 86c CHƯƠNG 86d

CHƯƠNG 87a – CHƯƠNG 87bCHƯƠNG 87c – CHƯƠNG 87d

CHƯƠNG 88a – CHƯƠNG 88b CHƯƠNG 88c 

CHƯƠNG 89a – CHƯƠNG 89b 

CHƯƠNG 90a – CHƯƠNG 90bCHƯƠNG 90c 

CHƯƠNG 91a – CHƯƠNG 91b 

CHƯƠNG 92a – CHƯƠNG 92bCHƯƠNG 92c – CHƯƠNG 92d

CHƯƠNG 93a – CHƯƠNG 93bCHƯƠNG 93c – CHƯƠNG 93d

CHƯƠNG 94a – CHƯƠNG 94bCHƯƠNG 94c 

CHƯƠNG 95a – CHƯƠNG 95bCHƯƠNG 95c 

CHƯƠNG 96a – CHƯƠNG 96bCHƯƠNG 96c – CHƯƠNG 96d

CHƯƠNG 97a – CHƯƠNG 97bCHƯƠNG 97c – CHƯƠNG 97d

CHƯƠNG 98a – CHƯƠNG 98bCHƯƠNG 98c

CHƯƠNG 99a – CHƯƠNG 99b

CHƯƠNG 100a – CHƯƠNG 100b

CHƯƠNG 101a – CHƯƠNG 101bCHƯƠNG 101c – CHƯƠNG 101d – CHƯƠNG 101E

CHƯƠNG 102a – CHƯƠNG 102bCHƯƠNG 102c – CHƯƠNG 102d

CHƯƠNG 103aCHƯƠNG 103b CHƯƠNG 103c 

CHƯƠNG 104aCHƯƠNG 104bCHƯƠNG 104cCHƯƠNG 104d 

CHƯƠNG 105aCHƯƠNG 105bCHƯƠNG 105cCHƯƠNG 105d

CHƯƠNG 106aCHƯƠNG 106bCHƯƠNG 106cCHƯƠNG 106d  

CHƯƠNG 107aCHƯƠNG 107bCHƯƠNG 107c

CHƯƠNG 108aCHƯƠNG 108bCHƯƠNG 108c

CHƯƠNG 109aCHƯƠNG 109bCHƯƠNG 109cCHƯƠNG 109d

CHƯƠNG 110aCHƯƠNG 110bCHƯƠNG 110cCHƯƠNG 110dCHƯƠNG 110e

CHƯƠNG 111aCHƯƠNG 111bCHƯƠNG 111c

CHƯƠNG 112aCHƯƠNG 112bCHƯƠNG 112cCHƯƠNG 112d

CHƯƠNG 113aCHƯƠNG 113bCHƯƠNG 113c

CHƯƠNG 114a – CHƯƠNG 114b – CHƯƠNG 114c

CHƯƠNG 115ACHƯƠNG 115BCHƯƠNG 115C

CHƯƠNG 116A – CHƯƠNG 116B – CHƯƠNG 116C – CHƯƠNG 116D

QUYỂN 4 – TỚI KINH THÀNH

CHƯƠNG 1ACHƯƠNG 1B

CHƯƠNG 2ACHƯƠNG 2B

CHƯƠNG 3ACHƯƠNG 3BCHƯƠNG 3C

CHƯƠNG 4ACHƯƠNG 4BCHƯƠNG 4C

CHƯƠNG 5ACHƯƠNG 5BCHƯƠNG 5C

CHƯƠNG 6A CHƯƠNG 6BCHƯƠNG 6C

CHƯƠNG 7ACHƯƠNG 7BCHƯƠNG 7C

CHƯƠNG 8ACHƯƠNG 8B

CHƯƠNG 9ACHƯƠNG 9B

CHƯƠNG 10ACHƯƠNG 10BCHƯƠNG 10CCHƯƠNG 10D

CHƯƠNG 11A  – CHƯƠNG 11B  –  CHƯƠNG 11C

CHƯƠNG 12A  –  CHƯƠNG 12B

CHƯƠNG 13A  –   CHƯƠNG 13B

CHƯƠNG 14A   –  CHƯƠNG 14B  –  CHƯƠNG 14C  –  CHƯƠNG 14D

CHƯƠNG 15A  –   CHƯƠNG 15B  –  CHƯƠNG 15C  –  CHƯƠNG 15D

CHƯƠNG 16A  –   CHƯƠNG 16B  –  CHƯƠNG 16C 

CHƯƠNG 17A  –  CHƯƠNG 17B

CHƯƠNG 18A  –    CHƯƠNG 18B  –  CHƯƠNG 18C  –  CHƯƠNG 18D

CHƯƠNG 19A  –  CHƯƠNG 19B  –  CHƯƠNG 19C  –  CHƯƠNG 19D

CHƯƠNG 20A  –  CHƯƠNG 20B  –  CHƯƠNG 20C  

CHƯƠNG 21A  –  CHƯƠNG 21B  

CHƯƠNG 22A  –  CHƯƠNG 22B  –  CHƯƠNG 22C

CHƯƠNG 23A  –  CHƯƠNG 23B  –  CHƯƠNG 23C  –  CHƯƠNG 23D

CHƯƠNG 24A  –  CHƯƠNG 24B  –  CHƯƠNG 24C  –  CHƯƠNG 24D  –  CHƯƠNG 24E

CHƯƠNG 25A  –  CHƯƠNG 25B  –  CHƯƠNG 25C  –  CHƯƠNG 25D 

CHƯƠNG 26A  –  CHƯƠNG 26B

CHƯƠNG 27A  –  CHƯƠNG 27B

CHƯƠNG 28A  –  CHƯƠNG 28B

CHƯƠNG 29A  –  CHƯƠNG 29B

CHƯƠNG 30A  –  CHƯƠNG 30B  –  CHƯƠNG 30C

CHƯƠNG 31A  –  CHƯƠNG 31B  –  CHƯƠNG 31C  

CHƯƠNG 32A  –  CHƯƠNG 32B  –  CHƯƠNG 32C  –  CHƯƠNG 32D

CHƯƠNG 33A  –  CHƯƠNG 33B  –  CHƯƠNG 33C

CHƯƠNG 34A  –  CHƯƠNG 34B  –  CHƯƠNG 34C

CHƯƠNG 35A  –  CHƯƠNG 35B  –  CHƯƠNG 35C

CHƯƠNG 36A  –  CHƯƠNG 36B  –  CHƯƠNG 36C  –  CHƯƠNG 36D

CHƯƠNG 37A  –  CHƯƠNG 37B  –  CHƯƠNG 37C

CHƯƠNG 38A  –  CHƯƠNG 38B  –  CHƯƠNG 38C

CHƯƠNG 39A  –  CHƯƠNG 39B  –  CHƯƠNG 39C

CHƯƠNG 40A  –  CHƯƠNG 40B

CHƯƠNG 41A  –  CHƯƠNG 41B  –  CHƯƠNG 41C

CHƯƠNG 42A  –  CHƯƠNG 42B  

CHƯƠNG 43A  –  CHƯƠNG 43B

CHƯƠNG 44ACHƯƠNG 44BCHƯƠNG 44C

CHƯƠNG 45ACHƯƠNG 45B

CHƯƠNG 46ACHƯƠNG 46B

CHƯƠNG 47ACHƯƠNG 47B

CHƯƠNG 48ACHƯƠNG 48BCHƯƠNG 48CCHƯƠNG 48D

CHƯƠNG 49ACHƯƠNG 49B

CHƯƠNG 50ACHƯƠNG 50B

CHƯƠNG 51ACHƯƠNG 51BCHƯƠNG 51C

CHƯƠNG 52ACHƯƠNG 52BCHƯƠNG 52C

CHƯƠNG 53ACHƯƠNG 53B 

CHƯƠNG 54ACHƯƠNG 54B 

CHƯƠNG 55ACHƯƠNG 55B 

CHƯƠNG 56ACHƯƠNG 56B 

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58ACHƯƠNG 58BCHƯƠNG 58C

CHƯƠNG 59ACHƯƠNG 59BCHƯƠNG 59C

CHƯƠNG 60ACHƯƠNG 60B 

CHƯƠNG 61ACHƯƠNG 61B 

CHƯƠNG 62ACHƯƠNG 62B 

CHƯƠNG 63ACHƯƠNG 63B

CHƯƠNG 64ACHƯƠNG 64B

CHƯƠNG 65A CHƯƠNG 65B

CHƯƠNG 66A CHƯƠNG 66BCHƯƠNG 66C CHƯƠNG 66D

CHƯƠNG 67A CHƯƠNG 67B