Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh

Tác giả: Viễn Giả Lai Ni

Thể Loại: Trùng Sinh, Mạt Thế.

Lịch đăng: 3 ngày 2 chương.

Văn Án

Hạ Anh may mắn được ông trời ưu ái cho trùng sinh sống lại trước cái ngày định mệnh kia. Nắm giữ trước được sự việc sẽ xảy ra, hãy xem cô làm thế nào để chuẩn bị cho sự sinh tồn trong mạt thế.

Mục Lục

Chương 1: Tỉnh Dậy

Chương 2: Hồi Tưởng

Chương 3: Tin Tường

Chương 4: Chuẩn Bị

Chương 5: Chuẩn Bị 2

Chương 6: Chuẩn Bị 3

Chương 7: Chuẩn Bị 4

Chương 8: Chuẩn Bị 5

Chương 9: Nói Với Người Nhà Tận Thế Sẽ Đến

Chương 10: Nói Với Người Nhà Tận Thế Sẽ Đến 2

Chương 11: Nói Với Người Nhà Tận Thế Sẽ Đến 3

Chương 12: Hạ Du Lo Lắng

Chương 13: Trở Lại Thành Phố

Chương 14: Tận Thế 1

  Chương 15: Tận Thế 2

Chương 16: Tận Thế 3

Chương 17: Thu thập vật liệu lúc tận thế 1

Chương 18: Thu thập vật tư sau mạt thế 2

Chương 19: Thu thập vật tư sau mạt thế 3

Chương 20: Yến Oanh

Chương 21: Yến Oanh Kích Phát Dị Năng   

Chương 22: Chuẩn bị khởi hành về quê

Chương 23: Chuẩn Bị Khởi Hành Về Quê 2

Chương 24: Chuẩn bị khởi hành trở về quê 3

 Chương 25: Chuẩn bị khởi hành về quê 4 

Chương 26: Khởi Hành Về Quê 1

Chương 27: Khởi Hành Về Quê

 Chương 28: Khởi Hành Về Quê 3

Chương 29: Gia Đình Thảo Ngọc

Chương 30: Dị Năng Tiền Tri? Cứu Người!

Chương 31: Cứu Người

Chương 32: Tìm Chỗ Trốn, Dẫn Dụ Tang Thi

Chương 33: Trốn Tang Thi

Chương 34: Lại Gặp….

 Chương 35: Thêm Đồng Đội

Chương 36: Thêm Đồng Đội 2

Chương 37: Thêm Đồng Đội 3

Chương 38: Thêm Đồng Đội 4

Chương 39: Thêm Đồng Đội 5

Chương 40: Thêm Đồng Đội 6  

Chương 41: Thêm Đồng Đội 7

Chương 42: Thu Nhận Đồng Đội 8

Chương 43: Thêm Đồng Đội 9

Chương 44: Thêm Đồng Đội 10

Chương 45: Khởi Đầu Tốt Đẹp

Chương 46: Giải Thích Về Dị Năng

Chương 47: Về Các Dị Năng

Chương 48: Đồng Đội Hòa Thuận

Chương 49: Đồng Đội Hòa Thuận 2

Chương 50: Đi Đón Ngọc Chanh

Chương 51: Bật Mí Với Yến Oanh Về Hồ Nước  

Chương 52: Bật Mí Thêm Chuyện Lương Thực

Chương 53: Nói Rõ Suy Nghĩ

Chương 54: Đến Rồi

Chương 55: Bật Mí Chuyện Hồ Nước

Chương 56: Mọi Người Mừng Rỡ

Chương 57: Dị Thường 1

Chương 58: Dị Thường 2

Chương 59: Kinh Hoàng, Tang Thi Trí Lực

Chương 60: Bị Thương

Chương 61: Hạ Sách, Trói Tang Thi

Chương 62: Yến Oanh Nổi Giận 1

 Chương 63: Yến Oanh Nổi Giận 2

Chương 64: Yến Oanh Nổi Giận 3

Chương 65: Nhóm Người Lạ Mặt 1

Chương 66: Nhóm Người Lạ Mặt 2

Chương 67: Nhóm Người Lạ Mặt 3

Chương 68: Là Người Quen?

Chương 69: Gặp Lại Người Quen

Chương 70: Gây Sự

Chương 71: Không Sợ Kẻ Thù Mạnh, Chỉ Sợ Đồng Đội Ngu Như Heo

Chương 72: Một Đêm Yên Bình

Chương 73: Tiếp Tục Lên Đường

Chương 74: Tiếp Tục Lên Đường 2

Chương 75: Gặp Lại, Cứu Mạng

Chương 76: Bị lộ dị năng thủy

Chương 77: Lộ dị năng hệ thủy 2

Chương 78: Lộ Dị Năng Thủy 3

Chương 79: Đến Tỉnh Tiền Giang

Chương 80: Giải Cứu Đồng Đội

Chương 81: Giải Cứu Đồng Đội 2

Chương 82: Về Tới Nhà 1

Chương 83: Về Tới Nhà 2

Chương 84: Hòa Thuận 1

Chương 85: Hòa Thuận 2

Chương 86: Giải Thích Về Thăng Cấp Dị Năng

Chương 87: Giải Thích Về Thăng Cấp Dị Năng

Chương 88: Vui Vẻ Sống Dù Ở Tận Thế

Chương 89: Ngày Đèn Đỏ

Chương 90: Loa Thông Báo, Giải Thích Quy Luật Ở Căn Cứ

Chương 91: Giải Thích Quy Luật Của Căn Cứ 2

Chương 92: Nói Ra Kế Hoạch Mở Cửa Hàng Nặc Danh

Chương 93: Cảm Động Lại Dâng Trào

Chương 94: Chuẩn Bị Đi Tới Căn Cứ

Chương 95: Chuẩn bị đi tới căn cứ 2

Chương 96: Đi Tới Căn Cứ 3

Chương 97: Sự Cố Ngoài Cổng Điểm Tập Hợp 1

Chương 98: Sự Cố Ngoài Cổng Điểm Tập Hợp 2

Chương 99: Cứu Người Không Nên Cứu

Chương 100: Cứu Người Không Nên Cứu 2

Chương 101: Đi Dạo Căn Cứ

Chương 102: Nhóm Ba Người

Chương 103: Ba Người Đó Là Cảnh Sát Ngầm

Chương 104: Khởi Hành Theo Đoàn Đi Tới Căn Cứ

Chương 105: Ngôi Nhà Mới

Chương 106: Ngôi Nhà Mới 2

Chương 107: Ngôi Nhà Mới 3

Chương 108: Gặp Lại

Chương 109: Giải Được Nghi Vấn, Chỉ Điểm Giúp Đỡ

Chương 110: Ba Viên Tinh Hạch, Cho Đi…

Chương 111: Tiến Sĩ Tư Tư

Chương 112: Tiến Sĩ Tư Tư… 2

Chương 113: Tư Tư Cảm Động

Chương 114: Kế Hoạch Mới

Chương 115: Đi Bệnh Viện Thu Thập Đồ

Chương 116: Kế Hoạch Bá Đạo

Chương 117: Trở Về, Tinh Hạch Thật Nhiều

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129: Đồng Đội Đặc Biệt

Chương 130: Đồng Đội Đặc Biệt 2

Chương 131: Ba Người Cảnh Sát Ngầm!

Chương 132: Lý, Hiển, Võ

Chương 133: Lời Đề Nghị Của Nhóm Người Hùng Ngọc

Chương 134: Lời Đề Nghị Của Nhóm Ngôn Hành.

Chương 135: Đồng Hành Cùng Đi Hạ Anh

Chương 136: Đồng Hành Cùng, Ngôn Hành Quan Tâm

Chương 137: Kinh Sợ, Niệm Lực Cấp 5

Chương 138: Người Quái Dị, Kinh Ngạc

Chương 139: Ngôn Hành Kỳ Lạ, Bị Bắt Làm Con Tin

Chương 140: Không Gian Có Biến

Chương 141: Khuyên Giải, Thu Phục.

Chương 142: Ngôn Hành Người Này Không Phải Người Đơn Giản

Chương 143: Ngôn Hành, Ma nhập anh rồi sao?!

 

Comments

comments