TRANG TRUYỆN MẠNG

Web truyện độc quyền của của tác giả Viễn Giả Lai Ni

TỔNG HỢP TRUYỆN H+

 

Truyện trong mục lục này đều là những truyện có cảnh H+, nghiêm cấm các bạn dưới 18 tuổi vào xem.

Và truyện trong mục này đều là truyện Free, nhưng chỉ có thành viên đã đăng ký trên TRANG TRUYỆN MẠNG mới có thể đọc được. Các bạn muốn xin khóa vip thì có thể nhắn tin qua fb Viễn Giả Lai Ni (0777 880 660) để xin chìa khóa Free đọc truyện nha.

 

 

GIỚI GIẢI TRÍ – TẬP 1

GIỚI GIẢI TRÍ – TẬP 2 (Tạm full)

___

CẤM LUYẾN VẪN YÊU  (5 TẬP)

ĂN THỊT CHI LỮ (XUYÊN NHANH) 

TÂM SỰ CỦA MỘT THẰNG GAY KÍN (DAMMY)

—-

 

 

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

error: Content is protected !!