Truyện : Hoắc Tiên Sinh Thâm Tình

Tác giả: Mây Trôi Lê Bạch

Edit : Bất Hối

Văn án :

Hoắc Tô Bạch là phó giáo sư, nam thần  trường đại học mà Phó Đàm Vân đang theo học, thần bí xuyên quốc gia , người sáng lập tập đoàn, bối cảnh thâm hậu, phú giáp một phương. Lại tại lúc nàng tao ngộ phản bội, sự nghiệp gia tộc tràn ngập nguy hiểm, hướng nàng cầu hôn, chỉ vì hắn lúc này cần một cái thê tử.21 Tuổi Phó Đàm Vân không có lựa chọn nào khác gả cho 31 Tuổi Hoắc Tô Bạch. Hai người ước định, sau khi cưới không can thiệp vào chuyện của nhau, đạt được mục đích của riêng mình liền mỗi người mỗi ngã. Sau khi cưới, Hoắc tiên sinh mỗi sáng sớm sẽ làm điểm tâm cho nàng ăn, ngủ trễ sẽ kể chuyện cho nàng nghe trước khi ngủ. Nàng bị tiểu tam bạn trai trước khi dễ , Hoắc tiên sinh sẽ giúp nàng khi dễ trở về. Lúc không có việc gì, Hoắc tiên sinh liền đối nàng ôm, hôn……