Nông Gia Đầu Bếp Nữ


Tác giả: Niệm tình ngươi tuổi nhỏ

Edit: Ami

VĂN ÁN

        Trước khi xuyên qua, nàng là đầu bếp nấu món ăn cay tứ xuyên nổi danh. Sau khi xuyên qua, nàng bi kịch, không chỉ là cái quả phụ, còn vướng víu cùng”Ác bà bà” , tốt a, ta thời gian sau còn phải qua! Xuất ra tài nghệ nấu ăn thật ngon đến, kiếm lấy đồng tiền lớn nuôi nhà, không nghĩ tới lại còn có người muốn lấy nàng! Cũng không có từng nghĩ chiến tử tướng công thế mà khởi tử hoàn sinh! Tốt a, không cần lại tìm người, trực tiếp mang theo hắn, ta chạy thường thường bậc trung!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

 CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52 

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

    CHƯƠNG 56.1

CHƯƠNG 56.2

CHƯƠNG 56.3

 

CHƯƠNG 57.1

 CHƯƠNG 57.2

CHƯƠNG 57.3

CHƯƠNG 57.4

CHƯƠNG 57.5

CHƯƠNG 58.1

  CHƯƠNG 58.2

CHƯƠNG 58.3

CHƯƠNG 58.4

CHƯƠNG 58.5

CHƯƠNG 59.1

                           CHƯƠNG 59.2

CHƯƠNG 59.3

CHƯƠNG 59.4

                           CHƯƠNG 60

.